Kosten en vergoeding

De kosten van een onderzoek of behandeling kunnen sterk variëren. Om die reden kunnen wij u vooraf alleen een globale schatting van de kosten geven. Deze kostenraming staat niet vast en kan gedurende de onderzoeken en/of behandelingen bijgesteld worden. Uiteraard bespreken wij iedere stap in het behandeltraject zorgvuldig met u.

U dient na het consult of bij het ophalen van uw huisdier contant of per pin af te rekenen bij onze balieassistente.

Vergoeding
Is uw huisdier verzekerd? Dan krijgt u na betaling een factuur mee die u kunt opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij. Indien uw huisdier bij Reaal Dier & Zorg verzekerd is en de rekening meer dan 500 euro bedraagt, sturen wij de factuur direct door naar uw verzekeraar en hoeft u zelf niets voor te schieten.

“Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 22/2008.”