Kosten en vergoedingen

De kosten van een onderzoek of behandeling kunnen sterk variëren. Om die reden kunnen wij u vooraf een globale schatting van de kosten geven. Deze kostenraming staat niet vast en kan gedurende de onderzoeken en/of behandelingen bijgesteld worden. Uiteraard bespreken wij iedere stap in het behandeltraject zorgvuldig met u.

U dient na het consult of bij het ophalen van uw huisdier contant of per pin af te rekenen bij onze balie, hou hierbij van te voren rekening met het limiet van uw pas.

Vergoedingen
Is uw huisdier verzekerd? Dan krijgt u na de betaling aan de balie, een gespecificeerde factuur mee die u kunt opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij. Indien uw huisdier bij Reaal Dier & Zorg verzekerd is en de rekening meer dan 500 euro bedraagt, mogen wij de factuur direct doorsturen naar uw verzekeraar en hoeft u zelf niets voor te schieten.

Momenteel wordt Reaal Dier en Zorg overgenomen door Ohra. Zodra uw verzekering overgaat naar Ohra moet u eerst de factuur voldoen en kunt u hem zelf indienen bij uw verzekeraar. Helaas geldt dan dus bovenstaande regeling niet meer.

Heeft uw huisdier een ongeluk gehad door toedoen van een andere partij, en wilt u dit verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering? In sommige gevallen is dit mogelijk. Echter dient u zelf het bedrag na de behandeling bij ons aan de balie te voldoen. U krijgt na betaling aan de balie een gespecificeerde factuur mee die u kunt indienen bij u verzekeringsmaatschappij.

“Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 22/2008.”