Scopieën

Met een scopie neemt de specialist, op een niet invasieve manier, een kijkje binnenin uw huisdier. Een scopie wordt onder narcose uitgevoerd. Omdat er geen operatiewond ontstaat is de belasting voor de patiënt veel minder dan bij een chirurgische ingreep en is het herstel meestal zeer vlot. Een succesvolle scopie vereist veel ervaring en kunde. Onze specialist voert de volgende scopieën uit:

  • Endoscopie
  • Bronchoscopie
  • Rhinoscopie

Endoscopie
Bij afwijkingen van het maagdarmkanaal kan bij sommige patiënten een endoscopie nodig zijn. Tijdens een endoscopie wordt met een dunne, flexibele slang met camera de binnenkant van het maagdarmkanaal onderzocht.

Door met een camera via de mond of anus naar binnen te gaan kan het spijsverteringskanaal onderzocht worden. Dit is in een aantal gevallen noodzakelijk zoals bij het:

  • Opsporen van afwijkingen (ontstekingen of tumoren) in de slokdarm, maag en darmen
  • Nemen van een bioptname van maag op darmweefsel
  • Verwijderen van vreemde voorwerpen uit slokdarm of maag
  • Plaatsen van maag- of darmvoedingssondes bij langdurige problemen van voedselopname

Tijdens de scopie worden vrijwel altijd kleine stukjes weefsel (biopt) afgenomen voor microscopisch onderzoek.

Vreemde voorwerpen
Als uw huisdier iets vreemds gegeten heeft zoals een bot of speelgoed, kan het voorkomen dat dit vastloopt in de slokdarm. Wanneer dit gebeurt dient zo snel mogelijk een endoscopie te worden uitgevoerd om te kijken of het vreemde voorwerp met behulp van de endoscoop verwijderd kan worden. Het slijmvlies van de slokdarm raakt snel beschadigd wat tot vervelende complicaties als verscheuring of strictuurvorming (vernauwing) kan leiden.

Wanneer het vreemde voorwerp zich in de maag bevind zijn dit niet altijd directe spoedpatiënten. Wel adviseren wij om deze zo snel mogelijk te laten verwijderen. Bij scherpe voorwerpen geldt altijd spoed.

Voorzorg
Bij endoscopie van keel, slokdarm, maag en dunne darm is 12 uren vasten voor de endoscopie meestal voldoende. Echter, bij endoscopie van de dikke darm (coloscopie) moet de patiënt twee dagen vasten en moet twee keer darmwasvloeistof gedronken worden zodat alle ontlasting uit de dikke darm is, anders kan niet het gehele slijmvlies onderzocht worden.

Bronchoscopie
Bij een bronchoscopie kijkt de specialist met een camera in de luchtwegen en longen. Dieren die hoesten, een vreemd geluid maken bij het ademen of mogelijk een vreemd voorwerp hebben ingeademd kunnen behandeld worden met een bronchoscopie. Tijdens de scopie kunnen er biopten afgenomen worden voor verder onderzoek. Bij ontstekingen van longen en/of luchtwegen kunnen monsters afgenomen worden om op kweek te zetten of voor cel onderzoek.

Rhinoscopie
Bij een rhinoscopie kijkt de specialist met een camera in de neus. Dit onderzoek wordt vaak uitgevoerd om achter de oorzaak van benauwdheidsklachten, bloed- of snotneuzen te komen.

Indien u specifieke vragen heeft over behandelingen, onderzoeken, operaties of kosten, neem dan gerust contact op met de kliniek. De artsen of assistentes staan u graag te woord.