Kosten en vergoedingen

Lees hier alles over de kosten, betaling en vergoedingen van zorg in onze kliniek.

Kosten van onderzoek of behandeling bij uw dier

De kosten van een onderzoek of behandeling hangen erg af van uw dier en de situatie. Om die reden kunnen wij u voor het onderzoek of de behandeling alleen een inschatting van de kosten geven.

Deze kosteninschatting staat niet vast en kan tijdens de onderzoeken en/of behandelingen bijgesteld worden. Natuurlijk bespreken wij iedere stap in het behandeltraject zorgvuldig met u, zodat u zelf hierin keuzes kunt maken.

Wilt u graag een kosteninschatting voor een onderzoek of behandeling? Neem gerust even contact met ons op, we helpen u graag verder.

Neem contact met ons op

Contact


Betaling aan de balie

U betaalt de kosten van de behandeling na afloop van uw bezoek aan de balie, of als u uw dier ophaalt. U kunt contant of met pin afrekenen. Houd bij betaling met pin van te voren rekening met het limiet van uw pas.

Is uw huisdier verzekerd?

Dan krijgt u na de betaling aan de balie een gespecificeerde factuur mee die u kunt opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.

Heeft uw huisdier een ongeluk gehad door toedoen van een andere partij, en wilt u dit verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering? In sommige gevallen is dit mogelijk. U betaalt in dit geval wel eerst het bedrag bij ons aan de balie. U krijgt na betaling aan de balie een gespecificeerde factuur mee die u kunt indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

“Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 22/2008.”