Joost en Edgar

Joost Uilenreef versterkt team SDU

Joost Uilenreef, Europees veterinair specialist anesthesiologie en pijnmanagement, versterkt team Specialistische Dierenkliniek Utrecht.

Utrecht, 25 september 2019 – De Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU) breidt per 1 oktober haar team uit met dr. Joost Uilenreef, DVM, MVR, DipECVAA. Met de komst van deze dierenarts-Europees veterinair specialist anesthesiologie en pijnmanagement verbreedt de SDU, die inmiddels is uitgegroeid tot het grootste Europees specialistencentrum voor gezelschapsdieren in Nederland, haar kennis en versterkt ze haar kwaliteit van dienstverlening. Binnen de AniCura-groep, waartoe de SDU behoort, is het de enige privé-kliniek die een specialist op het gebied van anesthesiologie en pijnmanagement in huis heeft. Verwijzers kunnen nu dus ook voor meer complexe cases en specialistische antwoorden op inhoudelijke vragen over anesthesie terecht bij de SDU. Ook verzorgt de kliniek in samenwerking met dierenarts Uilenreef op termijn opleidingen en nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen.

De SDU wil samen met Uilenreef de anesthesie bij huisdieren in Nederland optimaliseren en verder ontwikkelen. Volgens de specialistische dierenkliniek is het hard nodig dat er meer en betere aandacht komt voor de intensieve zorg rondom anesthesie en operatieve ingrepen. De Association of Veterinary Anaesthetists (AVA)* heeft minimale standaarden aan anesthesiologische zorg opgesteld en haalt daarbij onderzoek* aan. Hieruit blijkt dat er rondom de narcose bij dieren een fors hoger risico op complicaties bestaat in vergelijking met narcose bij de mens. Uilenreef erkent dat er op het gebied van begeleiding en zorg rondom anesthesie bij dieren nog veel te winnen valt en kijkt uit naar zijn nieuwe functie. “Het is mijn taak om veterinaire anesthesie en pijnbestrijding vanachter de universitaire muren naar de toegankelijkere praktijk te brengen en te blijven innoveren. Tot mijn taken horen peri-operatieve coördinatie en zorg, waarin ik optimale patiëntveiligheid en –comfort met efficiënt gebruik van middelen en mogelijkheden van de kliniek nastreef. Ook fungeer ik als opleider voor medisch specialisten in opleiding, eerstelijns werkende dierenartsen en paraveterinairen. Daarnaast ben ik er voor de verwijzer en diereigenaar in de vorm van een telefonisch consult en een pijnpoli. Het is zaak om up-to-date te blijven in het kader van een leven-lang leren (hercertificering). Hiertoe moeten Europees erkende dierenarts-specialisten elke vijf jaar aantonen dat ze klinisch actief zijn in hun vakgebied, zich blijven ontwikkelen en regelmatig bijscholing geven.”

Sporen verdiend

Volgens SDU is Uilenreef de ideale kandidaat om verdere invulling te geven aan het vakgebied anesthesiologie. “Hij heeft zijn sporen in dat specialisme ruimschoots verdiend. We zijn blij dat we hem tot ons team mogen rekenen”, aldus Edgar Scheepens, General Manager, Specialistische Dierenkliniek Utrecht. Uilenreef volgde na het voltooien van zijn studie diergeneeskunde onder meer de opleiding tot Europees veterinair specialist anesthesiologie en pijnmanagement, die hem in 2007 de ‘status’ van ‘Diplomate’ van de ‘European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA)’ opleverde. Vervolgens was hij zo’n zeven jaar als facultair opleider, docent en veterinair anesthesioloog verbonden aan de UKG. In 2013 richtte hij zijn consultancy- en trainingsonderneming Primum non Nocere op en gaf hij advies en postacademische trainingen aan dierenartsen en assistenten. In 2014 werd hij universitair docent en in 2016 vestigde hij zich als zelfstandig consulent veterinair anesthesioloog in Amersfoort. Ook is hij een veelgevraagd spreker in zijn vakgebied in en buiten Europa.